Jesteś tutaj:
Strona główna Grupy Grupa nr 8
Zajęcia Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 05 stycznia 2012 14:27

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA GRUPY VIII

nazwa zajęć realizowanych przez Grupę: Bądź native Speakerem - j. angielski (JA), Teatr Wyobraźni i Tańca (TWT), Euro - Po - Nidzie (EPN)

Termin realizacji kursu:                                                 02.01.2012                           -                                  30.06.2012

L.P.

Data realizacji

Liczba godzin

Planowane godziny realizacji zajęć

Nazwa zajęć

Nazwisko i imię trenera

Temat zajęć

Sala

1

12.03.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Bądź Native Speakerem”

Dufaj

Renata

Jednostka modułowa (Unit 7)

C 26

1630 – 1800

„Bądź Native Speakerem”

Dufaj

Renata

Jednostka modułowa (Unit 8)

C 26

2

15.03.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Euro-Po-Nidzie”

Czerwiński Krzysztof

Ponidzie jako region atrakcyjny dla uprawiania turystyki kwalifikowanej: rowerowej, kajakowej, jeździeckiej, motorowerowej

Pozytywne i negatywne konsekwencje wpływu turystyki na środowisko naturalne na przykładzie Ponidzia

C 26

1630 – 1800

„Bądź Native Speakerem”

Dufaj

Renata

Jednostka modułowa (Unit 8)

C 26

3

16.03.2012

4

1300 - 1600

1300 - 1600

„Teatr wyobraźni i Tańca”

Elżbieta Szlufik-Pańtak

Zajęcia z zawodowym tancerzem

 

4

19.03.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Bądź Native Speakerem”

Dufaj

Renata

Jednostka modułowa (Unit 8)

Jednostka modułowa (Unit 9)

C 26

1630 – 1800

„Bądź Native Speakerem”

Dufaj

Renata

Jednostka modułowa (Unit 9)

C 26

5

22.03.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Euro-Po-Nidzie”

Czerwiński Krzysztof

Zasady gromadzenia, selekcjonowania, segregowania, opracowania i archiwizowania materiałów dokumentujących udział w przedsięwzięciach turystycznych

C 26

1630 – 1800

„Bądź Native Speakerem”

Dufaj

Renata

Jednostka modułowa (Unit 9)

Jednostka modułowa (Unit 10)

C 26

6

23.03.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 - 1800

 

„Teatr wyobraźni i Tańca”

Michał Rosa

Zajęcia z reżyserem filmowym

łącznik

7

26.03.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Teatr wyobraźni i Tańca”

Rawska Kwolik Dagmara

Tworzenie układu tanecznego do muzyki wg inwencji ucznia na bazie poznanych kroków tanecznych.

Łącznik

1630 – 1800

„Teatr wyobraźni i Tańca”

Rawska Kwolik Dagmara

Tworzenie układu tanecznego do muzyki wg inwencji ucznia na bazie poznanych kroków tanecznych.

Łącznik

8

28.03.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Euro-Po-Nidzie”

Czerwiński Krzysztof

Jak dawniej bywało” – ludność zamieszkująca Ponidzie w przeszłości i współcześnie (struktura zawodowa, wyznaniowa, narodowościowa).

C 26

1630 – 1800

„Bądź Native Speakerem”

Dufaj

Renata

Jednostka modułowa (Unit 10)

C 18

9

29.03.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Euro-Po-Nidzie”

Czerwiński Krzysztof

Prace finalne nad wykonaniem przewodnika – folderu stanowiącego efekt działalności uczniów na zajęciach turystyczno-krajoznawczych

C 26

1630 – 1800

„Bądź Native Speakerem”

Dufaj

Renata

Jednostka modułowa (Unit 10)

Jednostka modułowa (Unit 11)

C 26

10

02.04.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Bądź Native Speakerem”

Dufaj

Renata

Jednostka modułowa (Unit 11)

C 16

1630 – 1800

„Bądź Native Speakerem”

Dufaj

Renata

Jednostka modułowa (Unit 11)

Jednostka modułowa (Unit 12)

C 16

11

11.04.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Teatr wyobraźni i Tańca”

Kopacz - Sowa Grażyna

Czytamy poezję i prozę na wybranych tekstach literackich. Kształtowanie dykcji i kreacji scenicznej do roli. Stany emocjonalne przed wystąpieniami publicznymi. Różne sposoby na tremę.

D 1

1630 – 1800

„Bądź Native Speakerem”

Dufaj

Renata

Jednostka modułowa (Unit 12)

C 18

12

12.04.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Teatr wyobraźni i Tańca”

Kopacz - Sowa Grażyna

Działania kształtujące wyobraźnię sceniczną(scenografia, choreografia, muzyka).

Promocja planowanego spektaklu. Redagowanie tekstu do prasy, na stronę internetową szkoły.

C 26

1630 – 1800

„Bądź Native Speakerem”

Dufaj

Renata

Jednostka modułowa (Unit 12)

Jednostka modułowa (Unit 13)

C 26

13

13.04.2012

4

1415 – 1730

 

obiad

1400 – 1415

przerwa

1545 – 1600

1415 – 1730

 

Teatr wyobraźni i Tańca

Rafał Jędrzejczyk

Zajęcia z zawodowym aktorem lokalnym

łącznik

14

14.04.2012

4

1045 - 1400

 

obiad

1215 – 1230

1045 – 1215

„Euro-Po-Nidzie”

Czerwiński Krzysztof

Poznajemy walory turystyczne Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia.

C 26

1230 – 1400

„Euro-Po-Nidzie”

Czerwiński Krzysztof

Pokrywa glebowa Ponidzia na tle Polski i Europy oraz jej znaczenie w zasiedlaniu regionu i jego rozwoju

ABC bezpiecznego wędrowania – bezpieczeństwo podczas uprawiania różnych form turystyki.

C 26

15

17.04.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Bądź Native Speakerem”

Dufaj

Renata

Jednostka modułowa (Unit 13)

C 18

1630 – 1800

„Bądź Native Speakerem”

Dufaj

Renata

Jednostka modułowa (Unit 13)

Jednostka modułowa (Unit 14)

C 18

16

18.04.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Euro-Po-Nidzie”

Sebastian Motyl

Mapa – niezbędne wyposażenie każdego turysty. Mapa turystyczna i zasady jej wykorzystania

C 28

1630 – 1800

„Euro-Po-Nidzie”

Sebastian Motyl

Źródła informacji przydatnych turyście – jak właściwie przygotować się do uprawiania turystyki.

C 28

17

14.05.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Bądź Native Speakerem”

Dufaj

Renata

Jednostka modułowa (Unit 14)

C 18

1630 – 1800

„Teatr wyobraźni i Tańca”

Maj
Edyta

Opracowanie układu choreograficznego do przyśpiewki pt. „Staro Baba”

Łącznik

18

16.05.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Euro-Po-Nidzie”

Donoch Małgorzata

Turystyka wiejska na Ponidziu – zwiedzanie jednostki turystyki wiejskiej zlokalizowanej na Ponidziu

Wyjazd

1630 – 1800

„Euro-Po-Nidzie”

Donoch Małgorzata

Turystyka wiejska na Ponidziu – zwiedzanie jednostki turystyki wiejskiej zlokalizowanej na Ponidziu

Wyjazd

19

21.05.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Bądź Native Speakerem”

Dufaj

Renata

Jednostka modułowa (Unit 15)

C 18

1630 – 1800

„Bądź Native Speakerem”

Dufaj

Renata

Jednostka modułowa (Unit 15)

C 18

20

23.05.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Euro-Po-Nidzie”

dr Artur Zieliński

Turystyka w warunkach ekstremalnych – spotkanie z podróżnikiem, badaczem Antarktydy, pracownikiem naukowym

C 28

1630 – 1800

„Euro-Po-Nidzie”

dr Artur Zieliński

Turystyka w warunkach ekstremalnych – spotkanie z podróżnikiem, badaczem Antarktydy, pracownikiem naukowym

C 28

21

28.05.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Teatr wyobraźni i Tańca”

Kopacz - Sowa Grażyna

Próba stolikowa – analiza tekstu, przydział ról aktorskich i reżyserskich, zaplanowanie scenografii, choreografii, muzyki, dobór kostiumów.

Czytanie roli – ćwiczenia głosowe i ruchowe. Tworzenie scenografii do planowanego spektaklu

D 1

1630 – 1800

„Teatr wyobraźni i Tańca”

Kopacz - Sowa Grażyna

Próba planowanego spektaklu uwzględniająca wszystkie dotychczas poznane elementy widowiska scenicznego. Praca nad kulturą żywego słowa i ruchem scenicznym

Warsztaty sceniczne. Próba planowanego spektaklu uwzględniająca wszystkie dotychczas poznane elementy widowiska scenicznego

D 1

22

31.05.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Teatr wyobraźni i Tańca”

Kopacz - Sowa Grażyna

Próba sceniczna (w trakcie próby realizacja filmu ze spektaklu).

Montowanie filmu, wykonanie albumu ze zdjęciami i tekstami opisującymi działania grupy.

D 1

1630 – 1800

„Teatr wyobraźni i Tańca”

Kopacz - Sowa Grażyna

Kultura masowa i jej wpływ na postawy społeczne. Odbiór różnych rodzajów kultury (tzw. wyższego i niższego rzędu).

Prawo autorskie w działaniach szeroko pojętej kultury

D 1

23

02.06.2012

4

1045 - 1400

 

obiad

1215 – 1230

1045 – 1215

„Euro-Po-Nidzie”

Sebastian Motyl

Ponidzie jako region atrakcyjny dla uprawiania turystyki pieszej – znakowane szlaki turystyczne i atrakcje z nimi związane

C 26

1230 – 1400

„Euro-Po-Nidzie”

Sebastian Motyl

Jak przygotować się do roli przewodnika turystycznego? Opracowanie własnej trasy turystycznej uwzględniającej walory Ponidzia

C 26

24

04.06.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Bądź Native Speakerem”

Dufaj

Renata

Jednostka modułowa (Unit 16)

C 18

1630 – 1800

„Bądź Native Speakerem”

Pieniążek Krystyna

Jednostka modułowa (Unit 16) – spotkanie z Native Speakerem

C 26

25

14.06.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Teatr wyobraźni i Tańca”

Kopacz - Sowa Grażyna

Wydarzenia kulturalne w naszym regionie, ludzie kultury związani z Ponidziem, promocja kultury w naszym regionie, wydawnictwa książkowe związane z historią Buska i okolic

Próba sceniczna

D 1

1630 – 1800

„Teatr wyobraźni i Tańca”

Kopacz - Sowa Grażyna

Próba generalna spektaklu

Prezentacja wybranego spektaklu, oraz dokumentacji filmowej i fotograficznej zrobionej w trakcie realizowania projektu

D 1

26

18.06.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Teatr wyobraźni i Tańca”

Maj
Edyta

Doskonalenie i łączenie elementów tanecznych polskiego tańca narodowego – krakowiak.

Łącznik

1630 – 1800

„Teatr wyobraźni i Tańca”

Maj
Edyta

Doskonalenie i łączenie elementów tanecznych polskiego tańca narodowego – krakowiak.

Łącznik

27

25.06.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Teatr wyobraźni i Tańca”

Maj
Edyta

Doskonalenie i łączenie elementów tanecznych polskiego tańca narodowego – krakowiak.

Łącznik

1630 – 1800

„Teatr wyobraźni i Tańca”

Maj
Edyta

Doskonalenie i łączenie elementów tanecznych polskiego tańca narodowego – krakowiak.

łącznik

Poprawiony: czwartek, 12 kwietnia 2012 16:29
 
Lista uczestników Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 03 stycznia 2012 18:14

GRUPA VIII

Jabłońska Kinga

Mrugała Aleksandra

Olszewska Marta

Suwaj Agnieszka

Lipiec Katarzyna

Badura Filip

Dębowska Klaudia

Kwiatkowski Bartosz

Ścibiło Karolina

Łabuz Milena

Poprawiony: środa, 11 stycznia 2012 21:46
 


Specjalistki ds.

projektu

Koordynatorzy projektu

Przydatne

linkiReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ