Jesteś tutaj:
Strona główna Grupy Grupa nr 4
Zajęcia Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 05 stycznia 2012 14:23

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA GRUPY IV

nazwa zajęć realizowanych przez Grupę: Pogotowie językowe - j. niemiecki (JN), Teatr Wyobraźni i Tańca (TWT), Euro - Po - Nidzie (EPN)

 Termin realizacji kursu:                                                 03.01.2012                           -                                  30.06.2012

L.P.

Data realizacji

Liczba godzin

Planowane godziny realizacji zajęć

Nazwa zajęć

Nazwisko i imię trenera

Temat zajęć

Sala

1

13.03.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Teatr wyobraźni
i Tańca”

Firlej
Agnieszka

Próba stolikowa – analiza tekstu, przydział ról aktorskich i reżyserskich, zaplanowanie scenografii, choreografii, muzyki, dobór kostiumów.

Czytanie roli – ćwiczenia głosowe i ruchowe. Tworzenie scenografii do planowanego spektaklu

D 1

1630 – 1800

„Pogotowie Językowe”

Bizewska
Marlena

Guten Tag, ich suche... (Dzień dobry, szukam…)

D 5

2

15.03.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Teatr wyobraźni
i Tańca”

Firlej
Agnieszka

Próba planowanego spektaklu uwzględniająca wszystkie dotychczas poznane elementy widowiska scenicznego. Praca nad kulturą żywego słowa i ruchem scenicznym

Warsztaty sceniczne. Próba planowanego spektaklu uwzględniająca wszystkie dotychczas poznane elementy widowiska scenicznego

D 1

1630 – 1800

„Teatr wyobraźni
i Tańca”

Firlej
Agnieszka

Próba sceniczna (w trakcie próby realizacja filmu ze spektaklu).

Montowanie filmu, wykonanie albumu ze zdjęciami i tekstami opisującymi działania grupy

D 1

3

16.03.2012

4

1300 - 1600

1300 - 1600

„Teatr wyobraźni i Tańca”

Elżbieta Szlufik-Pańtak

Zajęcia z zawodowym tancerzem

 

4

21.03.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Pogotowie Językowe”

Bizewska
Marlena

Guten Tag, ich suche... (Dzień dobry, szukam…)

D 6

1630 – 1800

„Pogotowie Językowe”

Bizewska
Marlena

Im Supermarkt (W supermarkecie)

D 6

5

23.03.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 - 1800

 

„Teatr wyobraźni i Tańca”

Michał Rosa

Zajęcia z reżyserem filmowym

 

6

27.03.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Teatr wyobraźni
i Tańca”

Firlej
Agnieszka

Kultura masowa i jej wpływ na postawy społeczne. Odbiór różnych rodzajów kultury (tzw. wyższego i niższego rzędu).

Prawo autorskie w działaniach szeroko pojętej kultury

D 1

1630 – 1800

„Pogotowie Językowe”

Bizewska
Marlena

Im Supermarkt (W supermarkecie)

D 6

7

28.03.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Pogotowie Językowe”

Bizewska
Marlena

Im Supermarkt (W supermarkecie)

D 6

1630 – 1800

„Euro-Po-Nidzie”

Czerwiński Krzysztof

Wody mineralne regionu Ponidzia i ich znaczenie w rozwoju uzdrowisk: Buska-Zdroju i Solca-Zdroju

C 26

8

02.04.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Euro-Po-Nidzie”

Motyl Sebastian

Mapa – niezbędne wyposażenie każdego turysty. Mapa turystyczna i zasady jej wykorzystania

C 26

1630 – 1800

„Euro-Po-Nidzie”

Motyl Sebastian

Źródła informacji przydatnych turyście – jak właściwie przygotować się do uprawiania turystyki.

C 26

9

03.04.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Euro-Po-Nidzie”

Czerwiński Krzysztof

Ponidzie jako region atrakcyjny dla uprawiania turystyki kwalifikowanej: rowerowej, kajakowej, jeździeckiej, motorowerowej

Pozytywne i negatywne konsekwencje wpływu turystyki na środowisko naturalne na przykładzie Ponidzia

C 26

1630 – 1800

„Pogotowie Językowe”

Bizewska
Marlena

Arbeit Und Frezeit (Praca i czas wolny)

D 6

10

11.04.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Pogotowie Językowe”

Bizewska
Marlena

Arbeit Und Frezeit (Praca i czas wolny)

D 6

1630 – 1800

„Euro-Po-Nidzie”

Motyl Sebastian

Ponidzie jako region atrakcyjny dla uprawiania turystyki pieszej – znakowane szlaki turystyczne i atrakcje z nimi związane

C 26

11

12.04.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Teatr wyobraźni
i Tańca”

Maj Edyta

Zapoznanie z polskim tańcem narodowym-polonez

Łacznik

1630 – 1800

„Teatr wyobraźni
i Tańca”

Maj Edyta

Zapoznanie z polskim tańcem narodowym-polonez

Łącznik

12

13.04.2012

4

1415 – 1730

 

obiad

1400 – 1415

przerwa

1545 – 1600

1415 – 1730

 

Teatr wyobraźni i Tańca

Rafał Jędrzejczyk

Zajęcia z zawodowym aktorem lokalnym

łącznik

13

18.04.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Euro-Po-Nidzie”

Czerwiński Krzysztof

Zasady gromadzenia, selekcjonowania, segregowania, opracowania i archiwizowania materiałów dokumentujących udział w przedsięwzięciach turystycznych

C 26

1630 – 1800

„Pogotowie Językowe”

Bizewska
Marlena

Arbeit Und Frezeit (Praca i czas wolny)

D 5

14

15.05.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Euro-Po-Nidzie”

Czerwiński Krzysztof

„Jak dawniej bywało” – ludność zamieszkująca Ponidzie w przeszłości i współcześnie (struktura zawodowa, wyznaniowa, narodowościowa).

C 26

1630 – 1800

„Pogotowie Językowe”

Bizewska
Marlena

Arbeit Und Frezeit (Praca i czas wolny)

Familie Und Haushalt (Rodzina i gospodarstwo domowe)

D 5

15

16.05.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Pogotowie Językowe”

Bizewska
Marlena

Familie Und Haushalt (Rodzina i gospodarstwo domowe)

D 6

1630 – 1800

„Pogotowie Językowe”

Bizewska
Marlena

Familie Und Haushalt (Rodzina i gospodarstwo domowe)

D 5

16

19.05.2012

4

1045 - 1400

 

obiad

1215 – 1230

1045 – 1215

„Teatr wyobraźni
i Tańca”

Rawska
Dagmara

Tworzenie układu tanecznego do muzyki według inwencji ucznia na bazie poznanych kroków tanecznych

Łącznik

1230 – 1400

„Teatr wyobraźni
i Tańca”

Rawska
Dagmara

Tworzenie układu tanecznego do muzyki według inwencji ucznia na bazie poznanych kroków tanecznych

Łącznik

17

21.05.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Euro-Po-Nidzie”

dr Artur Zieliński

Turystyka w warunkach ekstremalnych – spotkanie z podróżnikiem, badaczem Antarktydy, pracownikiem naukowym

C 26

1630 – 1800

„Euro-Po-Nidzie”

dr Artur Zieliński

Turystyka w warunkach ekstremalnych – spotkanie z podróżnikiem, badaczem Antarktydy, pracownikiem naukowym

C 26

18

22.05.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Euro-Po-Nidzie”

Czerwiński Krzysztof

Prace finalne nad wykonaniem przewodnika – folderu stanowiącego efekt działalności uczniów na zajęciach turystyczno-krajoznawczych

C 26

1630 – 1800

„Pogotowie Językowe”

Bizewska
Marlena

Familie Und Haushalt (Rodzina i gospodarstwo domowe)

D 6

19

23.05.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Pogotowie Językowe”

Bizewska
Marlena

Familie Und Haushalt (Rodzina i gospodarstwo domowe)

Berlin! Berlin! (Berlin, Berlin)

D 6

1630 – 1800

„Euro-Po-Nidzie”

Motyl Sebastian

Jak przygotować się do roli przewodnika turystycznego? Opracowanie własnej trasy turystycznej uwzględniającej walory Ponidzia

C 26

20

30.05.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Pogotowie Językowe”

Bizewska
Marlena

Berlin! Berlin! (Berlin, Berlin)

D 6

1630 – 1800

„Pogotowie Językowe”

Bizewska
Marlena

Berlin! Berlin! (Berlin, Berlin)

D 6

21

31.05.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Teatr wyobraźni
i Tańca”

Maj Edyta

Zapoznanie z polskim tańcem narodowym-polonez

łącznik

1630 – 1800

„Teatr wyobraźni
i Tańca”

Maj Edyta

Opracowanie układu choreograficznego do przyśpiewki pt, „Staro Baba”

Łącznik

22

02.06.2012

4

1045 - 1400

 

obiad

1215 – 1230

1045 – 1215

„Euro-Po-Nidzie”

Czerwiński Krzysztof

Poznajemy walory turystyczne Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia.

wyjazd

1230 – 1400

„Euro-Po-Nidzie”

Czerwiński Krzysztof

Pokrywa glebowa Ponidzia na tle Polski i Europy oraz jej znaczenie w zasiedlaniu regionu i jego rozwoju

ABC bezpiecznego wędrowania – bezpieczeństwo podczas uprawiania różnych form turystyki.

wyjazd

23

05.06.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Euro-Po-Nidzie”

Donoch Małgorzata

Turystyka wiejska na Ponidziu – zwiedzanie jednostki turystyki wiejskiej zlokalizowanej na Ponidziu

wyjazd

1630 – 1800

„Euro-Po-Nidzie”

Donoch Małgorzata

Turystyka wiejska na Ponidziu – zwiedzanie jednostki turystyki wiejskiej zlokalizowanej na Ponidziu

Wyjazd

 

12.06.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Teatr wyobraźni
i Tańca”

Firlej
Agnieszka

Wydarzenia kulturalne w naszym regionie, ludzie kultury związani z Ponidziem, promocja kultury w naszym regionie, wydawnictwa książkowe związane z historią Buska i okolic

Próba sceniczna

D 1

1630 – 1800

„Pogotowie Językowe”

Bizewska
Marlena

Berlin! Berlin! (Berlin, Berlin)

D6

24

13.06.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Pogotowie Językowe”

Bizewska
Marlena

Berlin! Berlin! (Berlin, Berlin)

Alltagssituationen (Sytuacje dnia codziennego)

D 6

1630 – 1800

„Pogotowie Językowe”

Bizewska
Marlena

Alltagssituationen (Sytuacje dnia codziennego)

D 6

25

14.06.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Teatr wyobraźni
i Tańca”

Maj Edyta

Doskonalenie i łączenie elementów tanecznych polskiego tańca narodowego – krakowiak.

Łącznik

1630 – 1800

„Teatr wyobraźni
i Tańca”

Maj Edyta

Doskonalenie i łączenie elementów tanecznych polskiego tańca narodowego – krakowiak.

Łącznik

26

19.06.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Pogotowie Językowe”

Bizewska
Marlena

Alltagssituationen (Sytuacje dnia codziennego)

D 6

1630 – 1800

„Pogotowie Językowe”

Bizewska
Marlena

Alltagssituationen (Sytuacje dnia codziennego)

D 6

27

21.06.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Teatr wyobraźni
i Tańca”

Maj Edyta

Doskonalenie i łączenie elementów tanecznych polskiego tańca narodowego – krakowiak.

Łącznik

1630 – 1800

„Teatr wyobraźni
i Tańca”

Maj Edyta

Doskonalenie i łączenie elementów tanecznych polskiego tańca narodowego – krakowiak.

Łącznik

28

25.06.2012

4

1445 - 1800

 

obiad

1420 – 1435

przerwa

1615 – 1630

1445 – 1615

„Teatr wyobraźni
i Tańca”

Firlej
Agnieszka

Próba generalna spektaklu

Prezentacja wybranego spektaklu, oraz dokumentacji filmowej i fotograficznej zrobionej w trakcie realizowania projektu

D 1

1630 – 1800

„Pogotowie Językowe”

Bizewska
Marlena

Alltagssituationen (Sytuacje dnia codziennego) – Spotkanie z native Speakerem

D 6

Poprawiony: czwartek, 19 kwietnia 2012 13:46
 
Lista uczestników Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 03 stycznia 2012 18:10

GRUPA IV

Olszewska Anastazja

Jankowska Paulina

Szczepańska Karolina

Kowal Oliwia

Kasperek Mateusz

Arendarska Gabriela

Szczepańska Paulina

Ząbkiewicz Wiktoria

Przybycień Alicja

Gadawska Eliza

Poprawiony: środa, 11 stycznia 2012 21:45
 


Specjalistki ds.

projektu

Koordynatorzy projektu

Przydatne

linkiReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ